Инкубатор Lankao Xiaoming

Предистория на клиентите: Xiaoming селското стопанство и животновъдство е предприятие за отглеждане на яйца с най-пълно поколение, най-високо ниво на биологична безопасност и най-силна конкурентоспособност в индустрията за отглеждане на яйца в Китай.