2020122015143332732

Misyon nou
Pou fè manyen lè a pi an sante ak plis enèji efikas.

Vizyon nou an
Pou yo kapab lidè nan solisyon rekiperasyon enèji remèt lè.

Valè debaz nou yo
Jesyon syantifik se de baz pou reyalize estrateji an.
Demann mache se sous inovasyon.
Pou yo dwe pratik.
Etabli mak ekselan atravè bon jan kalite pwodwi.
Valè toujou depase pri.
Mete bon moun nan bon kote.
Pa gen limit nan sèvis, pa gen fen nan senserite.
Koperasyon entènasyonal akselere renovasyon teknoloji ak pwodwi yo.