Бээжингийн эмнэлгийн Вэйхай салбар

Үйлчлүүлэгчийн мэдээлэл: Вэйхай хотын захиргаа Бээжингийн эмнэлэгтэй хамтран Вэйхай салбарыг байгуулж, Вэйхай хотод иж бүрэн тасаг, дэвшилтэт тоног төхөөрөмж, тансаг технологи бүхий дээд зэрэглэлийн эмнэлгийн сонголтыг нэмж, Лиганг дүүргийн иргэдийн үүдэнд өндөр чанартай эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ үзүүлж байна. .