Inkubátor Lankao Xiaoming

Zázemie zákazníka: Poľnohospodárstvo a chov zvierat Xiaoming je podnik na chov vajec s najkompletnejšou generáciou, najvyššou úrovňou biologickej bezpečnosti a najsilnejšou konkurencieschopnosťou v čínskom odvetví výroby nosníc.