Chi nhánh bệnh viện Bắc Kinh Uy Hải

Nền tảng khách hàng: Chính quyền thành phố Uy Hải hợp tác với bệnh viện Bắc Kinh để xây dựng Chi nhánh Uy Hải, bổ sung thêm lựa chọn y tế cao cấp với đầy đủ các phòng ban, trang thiết bị tiên tiến và công nghệ tinh tế cho Uy Hải, đồng thời trở thành hỗ trợ y tế chất lượng cao tận nơi cho người dân ở quận Linh Dương .