სითბოს აღდგენისა და შიდა ჰაერის ხარისხის სფეროში კვლევისა და ტექნოლოგიების განვითარებისთვის წლების ერთგულების შემდეგ, Holtop-ს აქვს მრავალი მიღწევა პროდუქტის ინოტივაციისა და ხარისხის მენეჯმენტში, რომელიც დამოწმებულია ეროვნული და საერთაშორისო ხელისუფლების მიერ.

1

დასახელება: ISO9001
სერთიფიკატი No: CN14/10225
დიაპაზონი: გათბობის, ვენტილაციის და ჰაერის აღმდგენი მოწყობილობები
მითითება: პეკინის ZhongDaHuaYuan სერტიფიცირების ცენტრი

1

დასახელება: ISO14001
სერთიფიკატი No: CN14/10214
დიაპაზონი: სამაცივრო, ვენტილაციისა და ჰაერის გასაწმენდად გამოყენებული აღჭურვილობის დიზაინი, წარმოება და რეალიზაცია
მითითება: პეკინის ZhongDaHuaYuan სერტიფიცირების ცენტრი

1

დასახელება: OHSAS18001
სერთიფიკატი No: CN14/10224
დიაპაზონი: სამაცივრო, ვენტილაციისა და ჰაერის გასაწმენდად გამოყენებული აღჭურვილობის დიზაინი, წარმოება და რეალიზაცია
მითითება: პეკინის ZhongDaHuaYuan სერტიფიცირების ცენტრი

1

დასახელება: შესაბამისობის შემოწმება
სერთიფიკატის ნომერი: LVD GZES1612017839HS
დიაპაზონი: სითბოს და ენერგიის აღდგენის ვენტილატორის CE სერთიფიკატი
მითითება: SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd.

1

დასახელება: EMC შესაბამისობის ვერიფიკაცია
სერთიფიკატის ნომერი: GZEM1612008088HSV
დიაპაზონი: სითბოს და ენერგიის აღდგენის ვენტილატორის CE სერთიფიკატი
მითითება: SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd.

1

დასახელება: ვერიფიკაციის ანგარიში
სერთიფიკატის No: TSEC15000003302
დიაპაზონი: სითბოს და ენერგიის აღდგენის ვენტილატორის ROHS სერთიფიკატი
მითითება: SGS-CSTC Standards Technical Services(Tianjin) Co., Ltd.

1

დასახელება: CE
დიაპაზონი: მანქანების დირექტივის 2006/42/EC მოთხოვნებისთვის
მითითება: CCQS UK Ltd.

1

დასახელება: Eurovent
მოწმობა No: 12.01.004
დიაპაზონი: ჰაერ-ჰაერი მბრუნავი სითბოს გადამცვლელები
მითითება: EUROVENT CERTIFICATION COMPANY SCRL

1

დასახელება: სამშენებლო ინჟინერიის ენერგიის დაზოგვის პროდუქტის სერთიფიკატი
სერთიფიკატის ნომერი: CABR-KNH-2A-(2015)
დიაპაზონი: სითბოს და ენერგიის აღდგენის ვენტილატორი
მითითება: ჩინეთის შენობების კვლევის აკადემია

1

დასახელება: სამშენებლო ინჟინერიის ენერგიის დაზოგვის პროდუქტის სერთიფიკატი
სერთიფიკატის ნომერი: CABR-KNH-2B-(2015)
დიაპაზონი: სითბოს და ენერგიის აღდგენის ვენტილატორი
მითითება: ჩინეთის შენობების კვლევის აკადემია

1

დასახელება: სამშენებლო ინჟინერიის ენერგიის დაზოგვის პროდუქტის სერთიფიკატი
სერთიფიკატის ნომერი: CABR-KNH-2C-(2015)
დიაპაზონი: სითბოს და ენერგიის აღდგენის ვენტილატორი
მითითება: ჩინეთის შენობების კვლევის აკადემია