2020122015143332732

Хаяг

Үйлдвэрийн хаяг: Хятад, Бээжин, Янчин дүүрэг, Бадалин эдийн засгийн хөгжлийн бүс, Гуангу гудамж, 7-р талбай, 5-р хашаа.

Олон улсын маркетингийн төв

ҮГҮЙ. 158, ХАНЖЯЧУАН ЗАМ, ХАЙДЯН ДҮҮРЭГ, ХЯТАД, БЭЭЖИН,

0086-10-59798831
+86-13602169707