2020122015143332732

చిరునామా

ఫ్యాక్టరీ చిరునామా: నెం. 5 యార్డ్, 7వ గువాంగ్ స్ట్రీట్, బడాలింగ్ ఎకనామిక్ డెవలప్‌మెంట్ జోన్, యాంక్వింగ్ జిల్లా, బీజింగ్, చైనా

అంతర్జాతీయ మార్కెటింగ్ కేంద్రం

నం. 158, హంజియాచువాన్ రోడ్, హైడియన్ జిల్లా, బీజింగ్, చైనా

0086-10-59798831
+86-13602169707