2020122015143332732

ठेगाना

कारखाना ठेगाना: नम्बर 5 यार्ड, 7 औं गुआंगु स्ट्रीट, बादलिङ आर्थिक विकास क्षेत्र, यान्किङ जिल्ला, बेइजिङ, चीन

अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटिङ सेन्टर

NO 158, हान्जियाचुआन रोड, हाइडियन डिस्ट्रिक्ट, बेइजिङ, चीन

००८६-१०-५९७९८८३१
+८६-१३६०२१६९७०७