Технологијата HOLTOP може да привлече многу мега-бренд партнери дома и пошироко со своите предности, како што се моќното претпријатие, длабока корпоративна култура и одлична гаранција за квалитет итн. Следниве компании се дел од нашите партнери, наведени по случаен редослед.

5e1ef5d5

5e1ef5d5

5e1ef5d5

5e1ef5d5

5e1ef5d5

5e1ef5d5

5e1ef5d5

5e1ef5d5

5e1ef5d5

5e1ef5d5

5e1ef5d5

5e1ef5d5

5e1ef5d5

5e1ef5d5

5e1ef5d5

5e1ef5d5

5e1ef5d5

5e1ef5d5

5e1ef5d5

5e1ef5d5