เหวยไห่สาขาโรงพยาบาลปักกิ่ง

ภูมิหลังของลูกค้า: เทศบาลเมืองเหวยไห่ร่วมมือกับโรงพยาบาลปักกิ่งเพื่อสร้างสาขาเว่ยไห่ เพิ่มทางเลือกทางการแพทย์ระดับไฮเอนด์พร้อมแผนกที่สมบูรณ์ อุปกรณ์ขั้นสูงและเทคโนโลยีอันประณีตให้กับเหว่ยไห่ และกลายเป็นบริการช่วยเหลือทางการแพทย์คุณภาพสูงที่ประตูของประชาชนในเขตหลิงกัง .